HaTTunarikka

HaTTunarikka

Järjestäjä:

Savonlinnan HaTTu ry

Toteutusaika: 1.5.2019-31.10.2021
Toteutusalue: Savonlinnan kaupunkikeskusta
Kokonaiskustannusarvio:

79 060 euroa

Hankkeen kuvaus

HaTTunarikka on erityisesti kaikkein vaikeimmassa sosiaalisessa osallisuusasemassa olevien kaupunkilaisten kohtaamistoimintaa, jossa kohderyhmään kuuluvia asiakkaita aktivoidaan yhteisölliseen vapaa-ajantoimintaan sekä omien vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen.

HaTTunarikan  keskeinen tehtävä on tavoittaa kohderyhmän vetäytyvimmät henkilöt, vähentää yksinäisyyttä, tarjota osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä sekä auttaa ja tukea hakeutumaan vapaa-ajan, eri yhteisöjen ja hankkeiden tarjoamien palvelujen ja toimintojen pariin.

HaTTunarikka tukee myös toteuttajayhdistyksensä Savonlinnan HaTTu ry:n toimintaedellytyksiä hankkeen kohderyhmään määriteltyjen perheiden lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien kehittämisessä ja parantamisessa sekä näiden tukimuotojen kohderyhmään kuuluvien perheiden tavoittamisessa.