Lähde vaikuttaa

Lähde vaikuttaa

Järjestäjä:

Savonlinnan Kylät ry

Toteutusaika: 1.1.2019-31.10.2021
Toteutusalue: Savonlinnan kaupunkikeskusta/Piällysmiehen Leader-alue
Kokonaiskustannusarvio:

55 875 €

Osoite:

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna

20210324_111149

Hankkeen kuvaus

Hanke jatkaa hyvin alkanutta Kumppanuuskaupunki Lähidemokratia lähteellä -hanketta ja toimii edelleen vahvasti yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa, heidän toteuttaessaan Kumppanuuspöytä – mallia kuntalaisten keskuudessa.

Hankkeen päämääränä on varmistaa Kumppanuuspöytä lähidemokratia mallin osallisuustavoitteiden toteutuminen kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen osalta.

LÄHDE VAIKUTTAA -hanke järjestää kuulemistilaisuuksia, joissa kerätään kehittämisideoita oman kaupungin viihtyvyyden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Ideoita juoksutetaan kevään ja syksyn kumppanuuspöytiin, sekä kumppanuuspöydissä valittujen puheenjohtajien kokouksiin.

Hanke toteutetaan yhdessä Piällysmies Leader -rahoituksen kanssa.

LÄHDE VAIKUTTAA Pop-UP ke-to klo 12-14  Järjestötalo Kolomonen.

Pop-Upissa olet tervetullut kertomaan hyvät kaupunkimme kehittämisideat samoin tein, kirjataan ne yhdessä ylös ja viedään eteenpäin!

Projektityöntekijä Jaana Luostarinen p. 044 7413363