YTY -Ympäristötekoja yhteisöllisesti

YTY -Ympäristötekoja yhteisöllisesti

Järjestäjä:

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Toteutusaika: 1.5.-30.9.2019
Toteutusalue: Savonlinnan kaupunkikeskusta
Kokonaiskustannusarvio:

22 681,25 euroa

Hankkeen kuvaus

YTY – ympäristötekoja yhteisöllisesti -hanke toteutetaan Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella 1.5.-30.9.2019.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.
Hankkeen tarve on tullut esille keskusteluissa ympäristön tilasta kiinnostuneiden ja siitä huolta kantavien kansalaisten kanssa.
Hankkeen tavoitteena on havahduttaa kaupungin asukkaita ympäristötietoisuuteen ja vahvistaa heidän suhdettaan lähiluontoon. Sillä pyritään lisäämään asukkaiden ymmärrystä, osallisuutta, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä elinpiirinsä vaalimisessa sekä kannustamaan heitä osallistumaan kaikille avoimiin työpajoihin ja luontoretkiin, kuten myös toimintaa tukevaan sosiaalisen median yhteisöön.
Hankkeen aikana puhdistetaan luonnontilaisia paikkoja roskista ja torjutaan haitallisen vieraskasvilaji jättipalsamin leviämistä.
Sen työpajoissa rakennetaan hyönteishotelleja – luonnonmateriaaleista tehtyjä asumuksia, jotka luontoon sijoitettuina edistävät uhanalaisten hyönteislajien elinmahdollisuuksia – sekä osallistutaan norppaturvallisten katiskojen kokoamiseen.
Lähiluontoon suuntautuvin retkin luodaan kaupunkilaisille tilaisuuksia virkistäytymiseen vihreän hoivan hengessä, edistetään asukkaiden ilmastoystävällistä liikkumista ja vapaa-ajan viettoa sekä avataan osallistujille retkikohteiden luonnonsuojelullista merkitystä.
Yhdessä toimien tavoitellaan ytyä ympäristökummeiksi ryhtymiseen ja käytännön teoin ilmaistuun vastuunkantoon lähiluonnon ja ilmaston hyvinvoinnista.