Mistä Asukasloikassa on kyse?

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa vuosina 2019–2020.

Asukasloikka Savonlinna -Seuraava askel -hanketta hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.


Kokonaisrahoitus 700 471€

Etelä-Savon ELY, ESR 80%
Savonlinnan kaupunki 15%
Savonlinnalaiset yhdistykset 5%

 

Asukasloikan tavoitteena on Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöisen kehittämisen lisääminen ja monipuolistaminen.

Hankkeella lisätään alueen yhdistysten ja asukkaiden vuorovaikutusta ja toiminta-aktiivisuutta sekä kannustetaan heikoimmassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien alueen asukkaita aktiviteetteihin ja muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Hanke toteutetaan tuki- ja tuensiirtohankkeiden avulla jakamalla toteutusvastuuta laajalle yhdistystoimijoiden verkostolle. Nämä hankkeet mahdollistavat monien toimijoiden mukana olon sekä sitouttavat ja vahvistavat yhteistyöhön heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden mahdollistamiseksi.

Yhdistysten on mahdollista:

  1. Saada koulutusta ja ohjausta
  2. Hakea hanke- ja tapahtumatukea
  3. Vahvistaa ja löytää verkostoja

Hanke- tai tapahtumatuki on haettavissa, kun suunnittelette

-uutta toimintaa, joka tukee tai lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdessä tekemistä Savonlinnan kaupungin työikäisille asukkaille